Testování HV - odpouštění EKO daně

   V současné době se rozbíhá testování historických vozidel na odpouštění ekologické daně. Vykonávají jej pověřené testační komise, které jsou oprávněny vykonávat testování historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu Mezinárodní federace historických vozidel - FIVA, International Technical Code v rozsahu novely vyhlášky č. 355/2006 Sb. a její změny - vyhláška 144/2012 Sb.
   Předsedy těchto komisí jsou předsedové krajských komisí, které testují na tzv „zelená V čísla“. Testování na odpuštění eko daně se provádí u vozidel na normálních registračních značkách, které jsou vyrobeny do roku 1982. V podstatě je obdobné, jako když se testuje na historickou původnost v rámci klubové testace. Obecně lze konstatovat, že vozidlo musí být originální a musí být v dobrém technickém i optickém stavu. Na testaci musí být čisté, bez koroze a špíny (oleje, prach, hlína…). Komise nehodnotí používání vozidla v provozu, ale pouze jeho historickou původnost. Takováto testace platí pouze pro odpuštění ekologického poplatku.
   Majitel se spojí s kterýmkoli předsedou komise (jsou stejní jako předsedové krajských komisí viz seznam dole) a domluví si s ním termín a místo provedení testování. Testovat se může u kterékoli komise, ty mají celorepublikovou platnost. Příspěvek za testování činí 3000,- korun. Stanovená výše vychází z názoru, že u opravdového veterána není 3000,- Kč překážkou a v souhrnu celkových nákladů na renovaci a dalšími náklady, s historickým vozidlem spojené, není podstaná. Má představovat překážku pro zneužívání tohoto systému pro vozidla, která sice splňují věkovou hranici, ale jinak historickým vozidlem, ve smyslu jeho definice, nejsou a vzhledem k jejich hodnotě se nevyplatí poplatek v této výši platit.

Mgr.Tomáš Kunštátský

   Seznam předsedů pověřených klubových testovacích komisí pro testování historických vozidel dle vyhl. 144/2012Sb. pro období 2012 – 2013

KTK č.,  předseda KTK,   kraj,      tel.,          e-mail

01 Štohl Petr, kraj Hlavní město Praha, 605255055, petrstohl@atlas.cz

02 Baláč Václav, Jihomoravský, 604535564, vaclav.balac@centrum.cz

03
Průša Milan, Jihočeský, 606666837, milan.prusa@seznam.cz

04
Ing. Vincenci Josef, Pardubický, 603306226, vincenci@mybox.cz

05
Faltys Ivan, Královéhradecký, 606178657, affaw@email.cz

06
Doležal Lubomír, Vysočina, 777243434, dolezall@unet.cz

07
Henzl Ladislav, Karlovarský, 608061019, henzl@wo.cz

08
Ing. Nejedlý Pet,r Liberecký, 602440500, ppno@seznam.cz

09
Mgr. Kunštátský Tomáš, Olomoucký, 602942777, tomas.bmw@seznam.cz

10
Ing. Pelák Karel, Plzeňský, 775930915, pelak45@centrum.cz

11
Bečvář Václav, Středočeský, 723245178, baclav.becvar@quick.cz

12
Vojáček Zdeněk, Moravskoslezský, 777860523, zdenekvoj@seznam.cz

13
Cankař Miroslav, Ústecký, 602138913, cankar.miroslav@seznam.cz

14
Trusík Bronislav, Zlínský, 602762805, btrusik@seznam.cz

 
 

 
img img img img img img img img
Eurooldtimers.com - Veterání, oltimer, historická vozidla Eurooldtimers.com - Veterání, oltimer, historická vozidla
Pátek 1.3.2024
Copyright © 2000 - 2024 EuroOldtimers.Com TOPlist Reklama | Kontakt