Testace historických vozidel (HV)

Vstup pro testační komisaře
Veterán

    V současné době existují v České rep. právní normy, které umožňují pohyb historických vozidel (HV) na pozemních komunikacích. Způsob a stanovení podmínek pro testování HV stanoví vyhl. 355/2006 Sb.
    Pokud se rozhodnete učinit z vašeho stroje histrocké vozidlo, musíte absolvovat klubouvou a následně krajskou testaci HV, kterou vám zajistí klub, resp. klubová testační komise a krajská testační komise (tyto subjekty musí být nositelem národní autority FIVA).

K testování HV na historickou původnost je zapotřebí zajistit:
1) vůz k otestování v odpovídajícím stavu (vysvětleno dále)
2) protokol z STK respektive z autoservisu s odpovídajícím měřícím zařízením (protokol musí mít samozřejmě kladné hodnocení a nesmí být starší než 3 měsíce)

Pro první testaci:
1) Vyplněný formulář přihlášky ke klubové testaci (zašleme mailem na požádání)
2) Vyplněný testační protokol (stáhnout můžete zde)
3) všechny dostupné údaje a dokumenty o voze (zahraniční TP, kupní smlouvu či 
    jiný nabývací doklad apod.), jehož rok výroby nesmí být mladší než rok 1987
4) 12ks fotografií vozu, 6x9cm, z toho 6 ks levopředek a 6 ks pravozadek. Fotografie
    musí být barvené, lesklé, na fotografickém papíru - žádná kopírka!!! Vůz musí být
    v celém výřezu fotografie, fotografován na neutrálním pozadí (louka, betonová či
    asfaltová plocha apod.), bez jakékoliv registrační značky a označení státu. Vůz
    musí být fotografován v tomtéž stavu, v jakém bude i následně provozován
    (barva, barevná kombinace, doplňky, kola apod)
5) protokol o technické prohlídce historického vozidla, popř. protokol z STK (zkrácená
    veteránská varianta) s kladným vyjádřením (záleží na požadavku testační komise) 
6) lokalizaci identifikačních znaků vozidla, jako je VIN kód, štítek s výrobním číslem a
    hlavně výrobní číslo motoru!!!

Pro retestaci:
1) stávající průkaz k již testovanému vozidlu
2) dvojlist s testací HV
3) potvrzení (interní protokol) o technickém stavu histrorického vozidla s kladným
    vyjádřením, vyplněné odborným autoservisem s odpovídající měřící technikou (pro
    retestaci netřeba STK, ale samozřejmě může být)

Základní informace o odpovídajícím stavu vozidla:
1/ v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období
    výrobcem
2/ původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z
    volitelného vybavení, které bylo   výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období
    normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Použití
    jiných kol je třeba doložit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog
   doplňků apod.)
3/ velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost
4/ karoserii bez koroze
5/ jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a
    jiného poškození; trochu jiná situace je u původního laku, který ještě nebyl nikdy
    přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší benevolence v
    posuzování oprav). V tomto případě je však nutné individuální posouzení TK. 
    Poznámka: černý matný lak, byť celistvý, nebude  posuzován jako lak vhodný na
    veterána.
6/ slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí
7/ všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku
8/ absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty,
    různé nápisy či „vylepšení“, nedobová audio/video technik aj.).
9/ celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé
    úniky olejů nebudou akceptovány)
10/ interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené
    čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)
11/ jednoduše shrnuto, co nejbližší podobu s originálem vyrobeným v továrně

   Argument typu: „Já si teď jen dva měsíce pojezdím a auto hned půjde na kompletní repasi“ nebo "já si ty kola, nárazníky a zrcadka do týdne vyměním" jsou  nepřípustné. S testováním nepospíchejte a nechte jej až na chvíli, kdy bude vůz zcela hotov! Testační komise odmítne majitele vozů, které nesplňují dané požadavky. Stejná kriteria platí i pro retestace již testovaných vozidel, které se provádí každý rok. Stroje postupem času stárnou a loňská úspěšnost při testaci nemusí být automaticky zárukou té letošní. Z toho důvodu je nezbytné odstranit všechny již dříve avizované závady. Bez doložení protokolu o tech. kontrole HV, z STK nebo z odborného servisu nebude vůz testován resp. retestován.   Je třeba si uvědomit, co vlastně pojem veterán znamená a k čemu je takový vůz určený. Pro dokonalejší představu je vhodné si přečíst Technický kodex FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens), který by každý veterán otestovaný v ČR, měl splňovat.

Formuláře pro KTK a KLTK

Změny ohledně poplatků při převodu vozidla

   Dne 19. září 2009 nabývá účinnosti novela zákona o odpadech, která- mimo jiné- nově upravuje povinnost platit poplatek při registraci či převodu vozidla nesplňujícího dané emisní limity.
   Návrhů jak zákon o odpadech upravit bylo několik, a to včetně společného návrhu z dílny Federace klubů historických vozidel ČR a Asociace Veterán Car Clubů AČR. Zástupci obou subjektů se také v Poslanecké sněmovně za účelem prosazení navrhovaného znění setkali se zástupci obou hlavních stájí ODS a ČSSD. Jak už to ale v životě bývá, člověk míní a Bůh (nebo politici) mění. Schválené znění je značně odlišné od toho, co jsme se snažili prosadit. Rozhodně jde o pohyb správným směrem, bohužel však spíše než o krok se jedná o krůček.
   Nejde o to, že bude třeba vystát více front a obstarat si více papírů a razítek, na to je člověk už tak nějak zvyklý. Problém je v tom, že od poplatku budou z vozidel na bílých číslech osvobozena jen ta, která mají platnou STK, což mi připadá poněkud nešťastné a ne zcela pochopitelné.
   Nové znění zákona z povinnosti hradit poplatek výslovně vyjímá historická vozidla na zelených číslech, tedy změna spíše kosmetického charakteru, neboť ani původní znění zákona se na ně nevztahovalo. Nově však § 37e odst. 3 zákona o odpadech stanoví, že poplatek se neplatí v případě vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu. Tímto jiným právním předpisem je rovněž novelizovaný zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde byl vložen nový § 79c upravující podmínky, při jejichž splnění nebude nutné platit poplatek.

Jak na to:
   Systém je nastaven následujícím způsobem:

(a) Provozovatel silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel, které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, požádá o provedení testování tohoto silničního vozidla.

(b) Testování je prováděno stejnými subjekty jako stávající testování dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, a o provedení testování je provozovateli silničního vozidla vydán protokol o testování. Testování je platné nejdéle do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo testování provedeno.

(c) Protokol o testování je možné předložit místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla (pro obyčejné smrtelníky: tam kde vydávají zelené značky) a požádat o uznání testování silničního vozidla.

(d) Výše uvedený úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Tento doklad platí do dne ukončení platnosti protokolu o testování, nejdéle však do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo testování provedeno.

    Ministerstvo dopravy vydá prováděcí předpis, který stanoví podrobnosti ohledně testování, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Problémy:
   Novela zákona o odpadech nabývá účinnosti k 19. září 2009, ovšem podrobnosti ohledně nového testování má stanovit prováděcí právní předpis. Nechci v žádném případě podceňovat akceschopnost Ministerstva dopravy, ale dovolím si tvrdit, že připravit příslušnou vyhlášku v takto šibeničním termínu není reálné. Na jedné straně bude tedy nové znění zákona, na druhé registrační místa nebudou mít žádné vodítko, jak testování uznávat. Inu zapeklitá situace, ale bude-li někdo donucen uhradit poplatek dle § 37e zákona o odpadech aniž by mu to ukládal zákon (tedy v případě, že se jedná o vozidlo splňující podmínky výjimky dle § 37e odst. 3 zákona o odpadech), může to být ještě zajímavé, neb povinnosti lze ukládat jen na základě zákona a v jeho mezích.....

   Testování dle § 79c zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích má být testováním na historickou původnost. V rámci stávajícího systému testování na historickou původnost testují klubové testovací komise, neměla by tedy z logiky věci být třeba ingerence krajských testovacích komisí. Jenže na registračních místech jsou uloženy jen podpisové vzory členů krajských testovacích komisí, takže mi není jasné, jak by registrační místa ověřovala platnost protokolu o testování.

Závěr:
   Novelizace obou zákonů byla jistě vedena šlechetným úmyslem odstranit přešlap v původním znění zákona a pomoci obci veteránistů. Nemohu se ale ubránit pocitu, že by (alespoň do budoucna) nebylo od věci podobné kroky prodiskutovat s lidmi, kteří se v systému testování pohybují. Možná by nám to všem (včetně Ministerstva dopravy, které teď bude muset být při koncipování vyhlášky velmi kreativní) usnadnilo život.

Jan Täubel jun

 
Nahoru

 
img img img img img img img img
Eurooldtimers.com - Veterání, oltimer, historická vozidla Eurooldtimers.com - Veterání, oltimer, historická vozidla
Pondělí 24.1.2022
Copyright © 2000 - 2022 EuroOldtimers.Com TOPlist Reklama | Kontakt