120 let Fantových závodů

Veterán

   Uvedení Fantových závodů do provozu předcházelo pět měsíců horečného stavebního tempa. Koncem listopadu 1889 už vyšel v pražských Národních listech první inzerát nabízející petrolej značky Bílá růže a tři druhy mazacích olejů firmy Fanto. Rovněž v říjnu, ale o dvacet let později, začal psát svoji historii kolínská rafinerie.
    Je až pozoruhodné, jak si jsou osudy firem v Pardubicích a Kolíně v mnohém podobné. Vznikly především pro výrobu petroleje na Labi a v místech s vybudovanou železnicí. Fantovu firmu stavěl Kolínská firma, stavby v Kolíně se naopak ujala pardubická. Počátek výroby kolínského podniku byl svědkem něčeho, co zcela vybočovalo ze zvyklostí běžnějších v obchodní soutěži konkurenčních firem. Kola nové rafinerie v Kolíně pomáhali roztočit mistři z "Fantovky". Zdrojem výrobní suroviny byla stejně jako v Pardubicích ropa z Haliče, která se zpracovávala na petrolej, benzin, mazací oleje a asfalt. Lehký olej se v Kolíně zpracovával mj. na gač, který se v hydraulických lisech formoval na parafinovou šupu, jež se odesílala ke zpracování do Fantova podniku. Obrázek růže vypálené na sudech petroleje býval obchodní značkou pardubické rafinérie, zatímco sudy z kolínského podniku nesly značku ve tvaru lilie. Hlavními zahraničními zákazníky obou rafinerií byly Německo, Švýcarsko, Belgie a Anglie.

    S rozvojem motorismu se Fantovým závodům i kolínské Vacuumce otevřela nová perspektivní oblast obchodu - provoz čerpacích stanic. S jejich budováním se začalo koncem 20. leta jedna z prvních byla postavena přímo v Pardubicích. V roce 1930 budování sítě benzinových čerpadel s označením Fanto pokračovalo zřízením 115 čerpacích stojanů. Jako v jiných oblastech obchodu, i v konkurenčním boji tohoto oboru panoval nelítostný zákon silnějšího. V roce 1931 Fantovy závody převzaly síť čerpacích stanic pražské akciové společnosti Fistag a po téměř dvouletém jednání také koupily společně s Vacuumkou a kralupskou rafinerií síť čerpadel sokolovské firmy Bensina, přičemž patnáct jejich čerpacích stanic připadlo právě Fantovým závodům. 
    O roku 1932 museli podle zákona všichni výrobci motorových paliv povinně míchat benzin s lihem, což se v odbytu čistého benzinu znatelně projevilo. Propad se dotkl zejména distribučních společností. Ty nebyly schopny splácet úvěry, které jim Fantovy závody na výstavbu stanic poskytly a v roce 1938 byly nuceny Fantovým závodům odprodat svých celkem 552 stanic. Síť benzínových stanic Fanto se rozrostla na celkem 857 tankovacích stojanů, které stávaly na chodnících před obchody, hostinci a hotely. Po obsazení Československa hitlerovským Německem vojenská okupační správa přidělila Fantovým závodům prodej pohonných hmot pouze na území tří krajů, což reprezentovalo 79 tankovacích míst. Na ostatním území protektorátu benzinové stanice se značkou Fanto musely svůj provoz ukončit. podobné restrikce se dotkly i kolínské rafinérie.
    Přes mnohá podobenství však závody byly převážnou část své existence konkurenty. Tedy až do října roku 2003, kdy byla dokončena fúze Korama s Paramem.

Paramo v datech:
1889 - vídeňský obchodník David Fanto zakláda v Pardubicích rafinérii
1907 - podnik se mění na akciovou společnost
1916 - rafinérie prohlášena za válečný podnik chráněný státem
1939 - kontrolu nad Fantovými závody  v protektorátu přebírá německá vojenská
          správa
1944 - 75% Fantovky je totálně zničeno po náletech svazu spojeneckých bombardérů
1945 - rafinérie předána národním správcům
1946 - zřízen národní podnik Rafinérie minerálních olejů se sídlem v Pardubicích
1958 - podnik se stává součástí nově vzniklého Sdružení rafinérií minerálních olejů
1962 - rafinérie je začleněna do podniku Chemických závodů československo -
          sovětského přátelství v Záluží u Mostu
1967 - rafinérie se po roce působení jako samostatný podnik s názvem Paramo stává
          součástí Chemopetrolu, závodu na zpracování ropa a uhlí v Praze
1971 - rafinérie se napojuje na ropovod Družba
1990 - vzniká samostatný podnik Paramo Pardubice
1994 - podnik se transformuje na akciovou splečnost, přičemž 70% akcií přešlo do
          správy FNM ČR.
2000 - akcie od FNM odkupuje společnost Unipetrol
2003 - fúze Korama s Paramem
2007 - Unipetrol zvyšuje svůj 73,53% podíl na základním kapitálu Parama na
          88,04%
2008 - Unipetrol nakupuje od PKN Orlen 3,73% akcií Parama, čímž dosáhl 91,77%
          podílu na základním kapitálu rafinérie
2009 - Unipetrol Vykupuje všechny ostatní akcie Parama a stává se 100% vlastníkem
          rafinérie

www.eurooldtimers.com

Fantovy závody
Fantovy závody
námořní loď Cornelia, pokřtěná v r. 1936 byla součástí dopravního parku Fantových závodů
námořní loď Cornelia, pokřtěná v r. 1936 byla součástí dopravního parku Fantových závodů
destilační kotle
destilační kotle
první rekl. inzerát Fanotvy rafinérie otiskly Národní listy již 17. prosince 1889
první rekl. inzerát Fanotvy rafinérie otiskly Národní listy již 17. prosince 1889
čerpací stanice Fanto z 30. tel minulého století
čerpací stanice Fanto z 30. tel minulého století
z tisku
z tisku
Back to list next
 

 
img img img img img img img img
Eurooldtimers.com - Veterání, oltimer, historická vozidla Eurooldtimers.com - Veterání, oltimer, historická vozidla
Thursday 25.7.2024
Copyright © 2000 - 2024 EuroOldtimers.Com TOPlist Reklama | Kontakt