první rekl. inzerát Fanotvy rafinérie otiskly Národní listy již 17. prosince 1889